Afspraken

U kunt de gehele dag afspraken maken. Voor afspraken op dezelfde dag wordt u vriendelijk verzocht ernaar te streven, deze afspraak zo vroeg mogelijk te maken.   Indien u denkt meer tijd nodig te hebben dan een enkele consulttijd van 10 minuten, verzoeken wij u de assistente te vragen daarvoor dubbele tijd te reserveren. Bij verhindering moet de afspraak 24 uur tevoren worden afgezegd. Voor niet afgezegde afspraken brengen wij u een consult in rekening. Wilt u zo vriendelijk zijn om de afspraken zoveel mogelijk telefonisch te maken. Dit om wachttijden aan de balie zoveel mogelijk te beperken.

Gaat het om controles bijvoorbeeld van bloeddruk, bloedsuikers en vervolgcontroles van reeds bekende luchtwegaandoeningen maar ook voor het maken van uitstrijkjes, wilt u dan zo vriendelijk zijn een afspraak te maken op het spreekuur van Anita Looijen, de praktijkondersteunster(POH).