Spreekuur

Het spreekuur is volgens afspraak. Voor een consult wordt tien minuten gereserveerd.

Wanneer u een aantal verschillende onderwerpen wilt bespreken, kunt u een dubbel consult aanvragen. De assistente zal u altijd vragen naar de reden van het spreekuurbezoek om zo voor iedereen voldoende tijd te kunnen reserveren en uitloop op het spreekuur zoveel mogelijk te beperken.

spreekuren zijn er dagelijks. Dinsdag, woensdag en donderdag vanaf 7u30 en maandag is er extra spreekuurtijd tot 18u00 's avonds.