Praktijkfolder W.T. Smid, huisarts


W.T. Smid, huisarts
Minervaplein 2b
3054 SK Rotterdam
Telefoon: 010-4225353
Spoed: 010-4182236
Huisartsenpost SFG: 010-4669573
BIG nr 19023940501
KvK-nummer: 24459827
smid.praktijkinfo.nl
E-mail: wtsmid@gmail.com

Home

Welkom op de website van huisartsenpraktijk Smid.

De praktijk is gevestigd aan het Minervaplein 2B, 3054 SK Rotterdam. Het betreft een gezondheidscentrum met vele diciplines. Naast praktijk Smid zijn er nog andere huisartsen gevestigd, die eventueel ook waarneming verzorgen tijdens afwezigheid. Welke waarnemers dit dan betreft wordt gemeld op de informatieband, die u hoort in geval van afwezigheid.

Ons telefoonnummer is 010-4225353. UITSLUITEND BIJ SPOEDGEVALLEN: 0104182236

De andere collega's zijn, in wilekeurige volgorde:  E.M.Herman, 0104185560, B.F.van Leenen, 0104188500, Praktijk Rijlaarsdam en Geurts, 0104181334, Praktijk Winckers en Reincke, 0104225849, allen gevestigd in het centrum Minervaplein en verder is er een samenwerking met collega W.D.Boswinkel , van beethovenlaan 60, 0103031809 en collega C.J.Kuypers, Bergse linker Rottekade 294B, 0103031290. In praktijk Smid is een deel van de week werkzaam collega Beks, die sinds 1 april 2017 de gelederen is komen versterken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg houdt zich niet aan openingsuren. Voor medicatie buiten de openingsuren is er de dienstdoende apotheek; voor informatie en het aanvragen van herhaalmedicatie kunt u op deze website terecht. Een complete medische encyclopedie, een reiswijzer en informatie over geneesmiddelen, uit betrouwbare bron, vindt u op onze website. Blader gerust eens door de inhoud.

Momenteel is het voorlopig op beperkte schaal mogelijk om ook afspraken online te maken. U vindt hiervoor een link op deze website. U heeft daarvoor wel een DigitD nodig.  Ook hier geldt dat voor uitgebreide vragen een dubbele afspraak moet worden gemaakt . U kunt dit vinden in de balk bovenin het scherm

Openingstijden

De praktijk is geopend van maandag  van 8u00 tot 18u00 , dinsdag tot en met donderdag van 7u30 tot 17 u00. Vrijdag van 8 tot 17 uur. Assistentie is aanwezig.

Afwijkingen van deze regel worden gemeld via de telefoonbeantwoorder en/of bekend gemaakt via de website.

Spreekuur

Het spreekuur is volgens afspraak. Voor een consult wordt tien minuten gereserveerd.

Wanneer u een aantal verschillende onderwerpen wilt bespreken, kunt u een dubbel consult aanvragen. De assistente zal u altijd vragen naar de reden van het spreekuurbezoek om zo voor iedereen voldoende tijd te kunnen reserveren en uitloop op het spreekuur zoveel mogelijk te beperken.

spreekuren zijn er dagelijks. Dinsdag, woensdag en donderdag vanaf 7u30 en maandag is er extra spreekuurtijd tot 18u00 's avonds.

 

Afspraken

U kunt de gehele dag afspraken maken. Voor afspraken op dezelfde dag wordt u vriendelijk verzocht ernaar te streven, deze afspraak zo vroeg mogelijk te maken.   Indien u denkt meer tijd nodig te hebben dan een enkele consulttijd van 10 minuten, verzoeken wij u de assistente te vragen daarvoor dubbele tijd te reserveren. Bij verhindering moet de afspraak 24 uur tevoren worden afgezegd. Voor niet afgezegde afspraken brengen wij u een consult in rekening. Wilt u zo vriendelijk zijn om de afspraken zoveel mogelijk telefonisch te maken. Dit om wachttijden aan de balie zoveel mogelijk te beperken.

Gaat het om controles bijvoorbeeld van bloeddruk, bloedsuikers en vervolgcontroles van reeds bekende luchtwegaandoeningen maar ook voor het maken van uitstrijkjes, wilt u dan zo vriendelijk zijn een afspraak te maken op het spreekuur van Anita Looijen, de praktijkondersteunster(POH).

Telefonisch overleg

Tussen 11:00 en 12:00 is er gelegenheid voor telefonisch overleg. Indien mogelijk verbindt de assistente direct door. Bij grote drukte belt de dokter u later terug.

Wilt u voor uitslagen zoveel mogelijk na 14 uur bellen. In de ochtenduren is de telefoon vaak druk ivm het maken van afspraken, die bij voorkeur gemaakt dienen te worden voor 11 uur 's morgens.

Huisbezoek

Aanvragen voor huisbezoek moeten in principe tussen 8:00 en 11:00 worden gedaan. Voor dringende problemen op andere tijden wordt natuurlijk een uitzondering gemaakt. De assistente zal altijd vragen naar de reden van het huisbezoek in verband met de planning van de visiteronde.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag aanvragen door het hoofdnummer te draaien en in het keuzemenu te kiezen voor herhaalrecepten.

Houd u de lege medicijndoosjes bij de hand, want daarop staat de naam, de sterkte en het gebruik van het medicijn.

Herhaalrecepten kunt u zoals gebruikelijk ook aanvragen via de herhaalreceptenlijn van uw eigen apotheek, met name ook wanneer de praktijk gesloten is.

  • Apotheek Beethoven herhaalrecepten
  • Apotheek Hillegersberg herhaalreceptenlijn 010-2181820
  • Apotheek Kostense herhaalreceptenlijn 010-2183282
  • Apotheek Schiebroekse herhaalrecepten
  • Apotheek Medisch Centrum Schiebroek herhaalrecepten

 

Spoedgevallen

Wanneer u een spoedgeval wilt melden belt u met de SPOEDLIJN: 010-4182236

Afhankelijk van de ernst kunt u uiteraard ook 112 bellen. Het is nadrukkelijk NIET de bedoeling de spoedlijn te bellen voor afspraken, receptuur of andere vragen.

 

Ook tijdens vakanties en nascholingsdagen van de dokter is het spoednummer voor noodgevallen steeds bereikbaar tussen 8u en 17u. Daarbuiten dient u bij spoedgevallen de huisartsenpost SFG te bellen : 010 4669573

Doktersassistenten

Sjors Kegreisz, Jacobijn Boer, Rachael Fox , Angelique Beckmann, Louise Grooters , Nicole Grabijn en Elly Andriessen.

Hun werkzaamheden zijn: onderzoek van urine, bloedafname, injecties toedienen, hechtingen verwijderen, bloeddrukmetingen, ECG's maken, oren uitspuiten, uitstrijkjes maken en wratten aanstippen. Zij hebben hiervoor een afspraken spreekuur. Zij zijn opgeleid om adviezen te geven over vele gezondheidsproblemen.

Urine kunt u voor 11:00 inleveren.

Vakantie

Tijdens afwezigheid wegens nascholing, congresbezoek of vakantie hoort u via het antwoordapparaat welke artsen voor ons waarnemen.

Vakantie modus 

Vakanties en nascholingsdagen , waarop de praktijk gesloten is, worden ook aangekondigd op de schermen in de wachtkamer van de praktijk.

Praktijkondersteuner

Mevrouw A. Looijen.

Zij neemt een groot deel van de begeleiding van patiënten met hoge bloeddruk, diabetes en astma/COPD voor haar rekening. Ook voor uitstrijkjes , wondbehandeling  en onderzoek van de bloedvaten kunt u bij haar terecht. Hiervoor is zij speciaal opgeleid.

Afspraken voor haar spreekuren kunt u maken via de assistentes, waarbij ook weer de reden van het bezoek van belang is voor de te reserveren tijd.

Eventueel doet zij in overleg ook controle aan huis.

 

POH GGZ : Er zijn momenteel 4 eerstelijnspsychologen in ons centrum werkzaam. 

Afspraken met een therapeuten kunt u maken via de assistente of aan de balie. De gesprekken vallen onder de huisartsenzorg en worden derhalve vergoed door de verzekeraars. 

Praktijkgebied

Betreft de wijken 110-morgen, Molenlaankwartier en Berglustlaankwartier . Gaat u buiten deze wijken wonen, dan zult u meestal een andere huisarts moeten zoeken. Overlegt u in die gevallen even met ons.

Disciplines Medisch Centrum Hillegersberg