Klachtenformulier

EEN KLACHT? BESPREEK UW ONVREDE MET UW HUISARTS!

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer we op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen we proberen het voor u/samen met u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. Ook is er een klachtenformulier verkrijgbaar bij de assistente. Eventueel via telefoonnummer 0880229190. Komt u er met de huisarts en de klachtenfunctionaris niet uit, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Dze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter(jurist) en uit leden namens patienten en leden namens huisartsen. de commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, die ook jurist is. het oordeel van deze commissie is bindend. Meer info kunt u vinden op www.skge en in de praktijk beschikbare folder .

Voornaam:
Achternaam*:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email*:
Uw klacht*:

Verificatie*
Ter voorkoming van misbruik van dit formulier door kwaadwillende gebruikers dient u hieronder in het vakje een vinkje te zetten en eventueel de vraag die verschijnt te beantwoorden. Zonder deze stap is verzending van dit formulier niet mogelijk.